Djupgående massage

Bindvävsmassage


Resultatinriktad och rehabiliterande terapi som påverkar blodcirkulationen och nervsystemet mycket starkt. Bra vid gamla, långvariga muskelspänningar, när

det drar i vävnaden,"kostymen är för trång"

Koppningsmassage


Ökar blodflödet och sätter fart på cirkulation och utrensning. Flödet i lymf och blodsystem förbättras, ledbesvär minskar och djupgående muskelspänningar löses upp

Svensk klassisk massage


Traditionell djupgående massage som löser upp spänningar och ger en behaglig avkoppling. Lindrar trötta och spända muskler och anpassas efter kroppens behov