Bindvävsmassage

Bindvävsmassage

Anjas massage

Bindvävsmassage är en resultatinriktad och rehabiliterande terapiform. Passar när "kostymen är för trång", dvs när vanliga massagegrepp är otilläckliga och kroppen visar på massiva bindvävsförtätningar. Du får en djupgående, kraftfull, effektiv behandling med långvarig effekt.

 

Bindvävsförtätningar leder alltid till försämrad cirkulation, sämre rörelseförmåga och därmed energibrist (trötthet).

Bindvävsmassage inleds alltid med en sittande grundbehandling kring bäckenet och ryggslutet. Jag arbetar utan olja, utmed muskel och benkanter med en speciell dragteknik.

 

Syftet är att lösa upp bindväven för att öka cirkulationen.Nervspänningen sänks och syrerikt blod hjälps på väg ut från hjärtat. En ökad blodgenomströmning upplevs ofta som en ökad värmekänsla. Stressnivån i kroppen minskar, musklerna slappnar av, kramperna minskar, smärta lindras och rörelseförmågan ökar. Efter behandlingen upplever många att de har betydligt mer plats i sin egen kropp. Det upplevs ofta som en befrielse.

 

Bindvävsmassagen utvecklades på 1930-talet av den tyska sjukgymnasten Elisabeth Dicke. Hon drabbades av en svår genomblödningsstörning och en amputation av höger ben var nära. Intuitivt började hon massera med ”dragningar” som gjorde att smärtorna försvann, cirkulationen förbättrades och hon slapp amputation. Hon utvecklade en teknik där man via ”hakningar” och ”dragningar” på bindvävszonerna kunde åstadkomma förbättringar.

 

Metoden passar vid cirkulationsstörningar, kramper, astma, extrem stelhet, domningar, värk, senfästesinflammationer, inflammationssjukdomar som reumatism och fibromyalgi, menssmärtor, sinande bröstmjölk vid amning, operationsärr, migrän, förstoppning.


Bindvävsmassage är inget du ramlar in på då och då, utan det är snarare en långvarig behandling där det kräver en del tid för att få bort ett problem.

För att få önskvärd effekt så rekommenderas en serie om minst 6 stycken behandlingar.
45 min behandling 550 kr

60 min behandling 630 kr

75 min behandling 730 kr

Bokning: